آزمایشگاه شما را مجهز می کنیم

تکفام سازان به پشتوانه متخصصان داخلیِ لیزر در جهت بومی سازی این صنعت در ایران از پیشتازان بوده است.
تجهیز آزمایشگاه اپتیک و لیزر در مدارس، پژوهش سراها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور گوشه ای از خدمات ما در این مسیر است.

جوان سازی پوست با لیزر
جوان سازی پوست با لیزر

چرا ما را انتخاب کنید...

مهارت در کار

مهارت ببینید

مهندسین خبره

مهندسین خبره

خدمات کم هزینه

هزینه مناسب

گارانتی یک ساله

خدمات گارانتی

قرارداد مطمئن

کار قابل اعتماد

کیفیت بالا

درخواست تماس با ما

در تکفام سازان ببینید...