درباره ما

تک فام سازان شفا

تکفام سازان شفا از شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه لیزر است.
این مجموعه، فعالیت خود را از سال 1393 با تکیه بر نیروی متخصص داخلی، در زمینه ارائه خدمات مشاوره و مهندسی، تأمین و تولید دستگاه‌های لیزر اعم از لیزر پزشکی و قطعات و خدمات علمی و فنی مرتبط با آن آغاز کرده است.
یکی از ارزش های این شرکت آموزش مفاهیم بنیادی علم اپتیک و لیزر به سنین مختلف در سطح جامعه و ساخت و توسعه قطعات مرتبط با لیزر و اپتیک جهت استفاده عموم مردم کشورمان با اتکا به دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص می باشد.
تکفام سازان شفا با هدف آموزش لیزر به دانش آموزان و دانشجویان، به ساخت کیت های مبتنی بر لیزر و اپتیک اقدام نموده است. این شرکت در زمینه لیزر پزشکی نیز دستگاه‌هایی را در سبد کالای بیمارستان ها، مراکز درمانی و عموم مردم قرار داده است.

محصولات این شرکت در حوزه‌های آموزشی - پژوهشی، سرگرمی و صنایع پزشکی عبارتنداز:
کیت لیزر پیشرفته(لیزر پیشرفته حالت جامد و نیمرسانا): آموزش اپتیک و لیزر در سطح پیشرفته (دانشگاه ها و مراکز علمی - تحقیقاتی)
کیت متوسطه اپتیک و لیزر: آموزش اپتیک در سطح متوسطه (مدارس)
کیت نمایشگر هولوگرافی سه بعدی بر روی گوشی موبایل
کیت مخابرات لیزری (بی سیم و بدون نیاز به آنتن)
کیت بازی و سرگرمی هدف گیری لیزری

لوگو تکفام سازان شفا